Mazars logo Mazars logo Mazars logo Blog Ekspertów Mazars
Photo of

Aleksandra Grabarczyk

Konsultant w dziale doradztwa podatkowego

Autor artykułu.

Kontakt

Artykuły tego autora

„Tarcza antykryzysowa” dla samozatrudnionych

Podatki

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa w Polsce oraz powstałego w jej skutek kryzysu finansowego i pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych, polski rząd przygotował specjalny...

Read more

Nowa matryca stawek VAT

VAT

1 lipca 2020 r. ma zacząć obowiązywać długo zapowiadana nowa matryca stawek VAT (za wyjątkiem przepisów w zakresie stawek VAT dla wydawnictw książkowych i prasowych,...

Read more

Przedłużenie terminów w zakresie rozliczeń podatkowych i składania informacji podatkowych w związku z pandemią

Podatki

W dniu 27 marca 2020 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego...

Read more

Obniżenie stopy procentowej kredytu lombardowego bez wpływu na wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Podatki

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa oraz ciężkim okresem dla gospodarki, podejmowane są różne działania, których celem jest wypracowanie rozwiązań dla najbardziej dotkniętych w tym...

Read more

Prace nad zmianami w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Podatki

Z początkiem lutego 2020 roku w Sejmie został przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów...

Read more

Rewolucyjne zmiany: NIP na paragonach fiskalnych od 2020 roku

VAT

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów fiskalnych. Stanowią one, iż podmiot będący przedsiębiorcą ma prawo wystawić fakturę...

Read more